Tahun Anyar

MEPNews.id —-

Lumampahing mangsa
Tanpa dirasa
Jangkep sak mangsa
Lelampahing urip
Cinatet dening gusti
Lampah sahe
Lampah awon
Bakaling kapetik dening manungsa

Ora bakal kliwat
Lumampah awon
Bakaling kawales awon
Lumampah sae
Bakaling kawales sae

Tinujud marang manungsane
Minangka bukti
Saking kasunyatan
Kang dikumpulne
Sak mangsa

Kaya bebasan
Ngunduh wohing pakerti

Ananging
Manungsa kang bakal
Narima kaharjan
Yoiku manungsa
Kang iling lumampahe

Banjur padha
Becikki lakuning urip
Lan ora bakal
Mangsuli lumampah awon
Ono ing mangsa kang urung kalampah

Getuni lan netepi janji
Kang wis kaucap
Sakdurunge dilahirke

Ono ing urip bebrayan
Donya kang
Wis cinawis
Dening gusti

Nanem kabecikan
Kanggo sangune urip
Ono ing panguripan
Sing ora ono batese

Tahun 2018
Nuli netepke janji
Kang dipersani gusti
Kang Maha mreksani lan
Maha kuawos
sedayane pepesten

Mulo
Kanti legane penggalih
Mugio boten onten
Rubeda

Kangge nglampahi
Urip
Ono ing panguripan
Sing bakal tinekan
sekabehing manungsa

Urip kang ora ono watese.

Jonegoro, 27122017

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.